CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KCN

Song song với sự ra đời và phát triển của các KCN sẽ phát sinh nhiều hoạt động phức tạp, cần được đảm bảo bằng công tác an ninh trật tự và an toàn cho các hoạt động KCN. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tạo lập môi trường đầu tư lành mạnh, đảm bảo sự phát triển các KCN nhanh, ổn định và bền vững.

Để nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác an ninh trật tự trong các KCN, trước hết phải nhận biết được đặc điểm riêng của hoạt động KCN.

Thứ nhất: KCN là nơi tập trung nhiều nguồn vốn đầu tư, vật tư, thiết bị, công nghệ có giá trị kinh tế cao của các doanh nghiệp, thành phần kinh tế đa quốc gia với tính ch t hoạt động đầu tư đa dạng và phức tạp; hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều loại hình đan xen: doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ trong nước, doanh nghiệp vừa xuất khẩu vừa tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp chuyên sản xuất, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật, tài chính, thương mại và đời sống… KCN vừa là khu vực tập trung hoạt động kinh tế, kỹ thuật vừa là khu vực tập trung hoạt động xã hội và gây ảnh hưởng xã hội; KCN không phải là đơn vị hành chính nhưng gần như có danh giới riêng, lại nằm trên nhiều địa giới hành chính cho nên rất phức tạp trong công tác phối hợp, cần có được mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động riêng.
 Thứ hai: Quan hệ lao động trong KCN cũng phức tạp không kém. Lao động ở đây có nhiều quốc tịch khác nhau mang theo nhiều quan hệ văn hoá doanh nghiệp khác nhau, dễ dẫn đến xung đột mâu thuẫn trong quan hệ ứng xử. Đặc biệt là sự tập trung cao các nhà máy, xí nghiệp cũng là môi trường dễ phát sinh phản ứng dây truyền tạo lập “điểm nóng”.
Thứ ba: Cơ chế chính sách, pháp luật Nhà nước điều tiết hoạt động KCN còn chưa đồng bộ, nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa đề cập đến đặc thù riêng của KCN.
Thứ tư: Mọi hoạt của KCN có ảnh hưởng, tác động trực tiếp rất lớn đến các khu vực dân cư xung quanh như công tác đền bù giải phóng mặt bằng, việc làm do thu hồi đất, nhập cư lao động từ địa bàn khác, cư trú người nước ngoài… dẫn đến hoạt động đời sống xã hội vốn có bị xáo trộn, đòi hỏi phải có cách thức tổ chức đời sống mới phù hợp. Có thể nhận biết tính phức tạp đó qua các phát sinh từ công tác đền bù giải phóng mặt bằng; có nơi có lúc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế mới giải toả được nhưng về lâu dài vẫn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn ảnh hưởng đến hoạt động xã hội và an ninh trật tự trong nông thôn; có doanh nghiệp lợi dụng cơ chế ưu đãi, sự trượt giá đất kiếm lời, không triển khai dự án đúng mục tiêu đăng ký người lao động; đình công bất hợp pháp, hoạt động từ các lều quán trái phép cũng gây nhiều tiêu cực xã hội.

Thực hiện mục tiêu trên, thời gian tới Ban quản lý các KCN tỉnh sẽ cần phải tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN với một số giải pháp chủ yếu sau đây:

– Xây dựng, phát triển môi trường cộng sinh lành mạnh: doanh nghiệp có khả năng hợp tác, liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; môi trường không gây hại cho nhau; hướng vào mục tiêu xây dựng thương hiệu KCN…
– Tăng cường công tác quản lý Nhà nước sau cấp phép đầu tư. Kết hợp giữa khâu cấp phép có lựa chọn nhà đầu tư theo định hướng phát triển các KCN và khâu giám sát, kiểm tra, thanh tra theo hướng giải quyết việc cấp phép nhanh gọn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư nhưng thực hiện chặt chẽ và thường xuyên công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, chế độ báo cáo nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp đúng pháp luật.
– Tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trực tiếp trong các KCN hiện nay gồm: Cụm an ninh KCN ; bảo vệ nhà máy; bảo vệ KCN của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng; công an các huyện tăng cường chỉ đạo hoạt động cụm an ninh KCN để phối hợp với công an các xã liên quan đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn có KCN, nâng c p thành lập Đồn công an (Trạm công an) thay cho mô hình tổ chức Cụm an ninh KCN hiện nay.
– Doanh nghiệp phải xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự gắn liền với hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Trước hết phải tổ chức thành lập, chỉ đạo hoạt động của lực lượng bảo vệ; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; phải chuyên nghiệp lực lượng bảo vệ KCN của Công ty ĐTHT. Tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong KCN: tiếp tục thực hiện các kế hoạch phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự giữa Công an tỉnh với Ban quản lý các KCN. Hằng năm Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cho các Công ty đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp KCN để củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ doanh nghiệp vững mạnh; doanh nghiệp KCN phải thông tin, trao đổi kịp thời với Ban quản lý các KCN, lực lượng công an để phối hợp xác minh, điều tra, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra.
– Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với người nước ngoài; chú ý công tác tuyển dụng cán bộ đề phòng ngừa đối tượng dưới vỏ bọc người lao động chân chính hoạt động phá hoại ngay trong nội bộ; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với tổ chức Công đoàn (doanh nghiệp FDI) để nắm bắt, giải quyết các vụ đình công, lãn công. Xây dựng nội quy về an toàn, chât lượng sản phẩm và tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định này, không để xảy ra các trường hợp sự cố kỹ thuật, cháy nổ… gây thiệt hại về người và tài sản của doanh nghiệp.
– Để cụ thể hoá mô hình tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trực tiếp KCN, có thể giao cho Công an tỉnh đề nghị thành lập Đồn công an KCN khắc phục hạn chế về địa giới hành chính. Do vậy, khi quy hoạch xây dựng KCN phải bố trí khu vực xây dựng Đồn công an để kết hợp kinh tế với an ninh quốc phòng, tác động tích cực đến an ninh địa bàn hoạt động KCN